זה חופר לי כל הזמן

*

На сленговом иврите у глагола חפר хафар "копать" есть интересное значение - "доставать (кого-либо)", "доводить (кого-либо)". Немного, кстати, похоже типологически на русское "докопаться до кого-то". Хотя ивритский вариант менее напористый и агрессивный, зато намного более нудный.
Вот пара примеров:

.כשהאח שלי חופר לי, אני בדרך כלל מתעלם. אבל אז הוא מתעצבן מזה ואז הוא גם מתחיל לגעת בי, ואז אני מפוצץ לו את הצורה
кше-hа-ах шели хофер ли, ани бе-дерех клаль митъалем. Аваль аз hу митъацбен ми-зе ве-аз hу матхиль лагаат би, ве-аз они мефоцец ло эт hа-цура.
Когда мой брат докапывается до меня, я обычно не обращаю внимания. Но он от этого бесится и начинает ко мне лезть, а тогда я расквашиваю ему портрет.

פתאום הם התחילו לחפור לה על הדברים שהיא עשתה להם
питъом hем hитхилу лахпор ла аль hа-дварим ше-hи аста лаhем
вдруг они начали докапываться до нее за те вещи, которые она им сделала.

Реже встречаются более "развесистые варианты" типа "копать в мозгу" или "копать в животе". Смысл от развесистости не меняется:

זה מזכיר לי קצת את החבר שלי שכל הזמן חופר לי בשכל
зе мазкир ли кцат эт hа-хавер шели ше-коль hа-зман хафар ли ба-сехель
Это мне немного напоминает моего приятеля, который все время "копал мне мозг".

Новые комментарии